Postavljeno Mar 29, 2021

Centar za edukaciju -Koraci-

Među visokosenzitivnom decom ima dece za koju roditelji kažu da je sa njima ''teško izaći na kraj''.
To su često deca koja imaju veoma intenzivno ispoljenu temperament osobinu-upornost.

📍 deca koja imaju jasan cilj ispred sebe,
📍 jasnu ideju kako i kada nešto obaviti,
📍 koja su veoma često samostalna ili
📍 teže samostalnosti na veoma ranom uzrastu (''jaaaa'', ''saaaam'', poznato😉)
📍 to su deca koja vole da ''naređuju'' ili
📍 imaju jasne ideje na koji način žele da se igraju sa drugom decom.

Jedan od najčešćih okidača za njihovo burno emocionalno reagovanje je reč ''ne''.
Neretko, češće dolaze u konflikt upravo sa odraslom osobom koja je temperamentom takođe uporna. U ovakvim dijadama borbe moći su česte.👊

Jedna od najznačajnijih strategija kada je ovaj tip visokosenzitivnog deteta u pitanju je uključivanje deteta u proces odlučivanja. Ovaj tip dece posebno voli kada ima priliku da bira!
Međutim, nije svejedno kako dete učimo izborima. Najbolje je u tu svrhu koristiti tzv. ''ograničene izbore''.
Oni su mera između dva (loša)ekstrema. Prvog koji zvuči ''Šta bi sada hteo?...'' –beskonačni izbor i drugog ''Ja odlučujem umesto tebe''-nema izbora. Ograničene izbore koristite tako što detetu ponudite dve do tri alternative, koje su vama prihvatljive a dete odlučuje koju će da izabere. Još ukoliko rečenicu završite sa ''ti biraš'', dete učite odgovornosti za preuzeti izbor, poštujući njegovu upornu prirodu.

Ograničene izbore možete koristiti kada je:
...
Kontaktirajte nas
Poruka je poslata. Javićemo vam se uskoro.